Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh

Họ và tên Thái Ánh Thoa
Giới tính Nữ
Sinh ngày 04/03/1989
CMND 024248599
Cấp Ngày 21/10/2009
Cấp tại Công an thành phố Hồ Chí Minh
Nơi sinh Thành phố Hồ Chí Minh
Dân tộc
Quốc tịch
Nghề nghiệp
Nơi thường trú
39/35/1/26 đường Phú Thọ, phường 01, thành phố Hồ Chí Minh
Ngày thông báo

06/08/2012
(Đã hết hạn thông báo)

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam