Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh

Họ và tên Thái Lý Phúc
Giới tính Nam
Sinh ngày 06/02/1991
CMND 024402805
Cấp Ngày 19/07/2005
Cấp tại Công an thành phố Hồ Chí Minh
Nơi sinh Thành phố Hồ Chí Minh
Dân tộc
Quốc tịch
Nghề nghiệp
Nơi thường trú
39/35/1/26 đường Phú Thọ, phường 01, thành phố Hồ Chí Minh
Ngày thông báo

06/08/2012
(Đã hết hạn thông báo)

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam