Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh

Họ và tên Vũ Thị Bích Vân
Giới tính Nữ
Sinh ngày 21/05/1974
CMND N1120046
Cấp Ngày 19/07/2012
Cấp tại Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia
Nơi sinh Thành phố Hồ Chí Minh
Dân tộc
Quốc tịch
Nghề nghiệp
Nơi thường trú
220/76 đường Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 03, thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày thông báo

20/08/2012
(Đã hết hạn thông báo)

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam