Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

Họ và tên Lim Dĩnh Kỳ
Giới tính Nữ
Sinh ngày 06/02/2002
CMND Hộ chiếu Việt Nam số: C5536971
Cấp Ngày 27/06/2018
Cấp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Nơi sinh Thành phố Hồ Chí Minh
Dân tộc
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú 115/23 Bình Quới, phường 27, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày thông báo

09/04/2024

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam