Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

Họ và tên LEE HA CHIN
Giới tính
Sinh ngày 02/12/2018
CMND Hộ chiếu số: C6775344
Cấp Ngày 20/02/2019
Cấp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an
Nơi sinh
Dân tộc
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp
Nơi thường trú Đá Bạc, Bạch Thạch, xã Hoà Thạch, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
Ngày thông báo

04/01/2024

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam