Sở Tư pháp Bắc Ninh

Họ và tên BAE MIN CHUN
Giới tính Nam
Sinh ngày 30/01/2019
CMND
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Bệnh viện phụ sản Trung ương
Dân tộc Kinh
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú Xã Hiên Vân, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
Ngày thông báo

18/08/2023

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam