Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị

Họ và tên Kim Ngân Thảo
Giới tính Nữ
Sinh ngày 03/03/2016
CMND
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Bệnh viện Hồng Ngọc, 55 Yên Ninh, Ba Đình, thành phố Hà Nội
Dân tộc Kinh
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú Khu phố 1, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Ngày thông báo

28/06/2021

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam