Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

Họ và tên Kim Nhã Kỳ
Giới tính Nữ
Sinh ngày 01/08/2018
CMND Hộ chiếu Việt Nam số C8235084 cấp ngày 29/10/2019 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Thành phố Hồ Chí Minh
Dân tộc
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú 37/12 đường C1, phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày thông báo

27/04/2021

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam