Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Họ và tên Hwang San Hà
Giới tính Nam
Sinh ngày 22/08/2014
CMND Hộ chiếu Việt Nam số C9294852 cấp ngày 30/9/2020 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Bệnh viện Từ Dũ, Thành phố Hồ Chí Minh
Dân tộc
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú 912A đường 30/4, Phường 11, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ngày thông báo

09/04/2021

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam