Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai

Họ và tên Đặng Choi Trúc Anh
Giới tính
Sinh ngày 20/08/2014
CMND
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Bệnh viện Phụ sản Mê Kông, Thành phố Hồ Chí Minh
Dân tộc Kinh
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Ngày thông báo

17/03/2021

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam