Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

Họ và tên Bùi Thị Kim Chi
Giới tính Nữ
Sinh ngày 13/03/1980
CMND Hộ chiếu Việt Nam số C1043358 cấp ngày 20/10/2015 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Bến Tre
Dân tộc
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp
Nơi thường trú 184/38/49/75 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày thông báo

14/12/2020

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam