Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

Họ và tên Oh Min Ngọc
Giới tính Nữ
Sinh ngày 26/06/2015
CMND Giấy khai sinh số 775/2015 cấp ngày 08/9/2015 tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Bệnh viện Phụ sản Mê Kông, quân Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Dân tộc
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú 56/7/24 Huỳnh Thị Hai, khu phố 4, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày thông báo

25/11/2020

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam