Sở Tư pháp tỉnh Nam Định

Họ và tên Trần Minh Kỳ
Giới tính
Sinh ngày 19/03/2020
CMND Số định danh cá nhân: 074220002638
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa quốc tế Hạnh phúc, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Hải Dương
Dân tộc
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú Xóm 2, xã Giao An, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
Ngày thông báo

03/11/2020

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam