Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

Họ và tên Trần Phương Mai
Giới tính Nữ
Sinh ngày 06/09/2003
CMND Hộ chiếu Việt Nam số C0978600 cấp ngày 13/01/2016 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Dân tộc
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp
Nơi thường trú 6/26 Yên Thế, phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày thông báo

23/09/2020

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam