Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng

Họ và tên Kim Ha Na
Giới tính Nữ
Sinh ngày 17/05/2018
CMND Hộ chiếu Việt Nam số C7439392 cấp ngày 24/5/2019 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Bệnh viện Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Dân tộc Kinh
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú Thôn Phước An, xã Phước Lộc, huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng
Ngày thông báo

18/09/2020

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam