Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên

Họ và tên Lương Gia Huy
Giới tính Nam
Sinh ngày 23/07/2015
CMND
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Bệnh viện Đa khoa Phú Bình, Thái Nguyên
Dân tộc Kinh
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú Thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên
Ngày thông báo

09/09/2020

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam