Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An

Họ và tên Kim Chan
Giới tính Nam
Sinh ngày 25/10/2017
CMND Hộ chiếu Việt Nam số C4749751 cấp ngày 08/3/2018 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Bệnh viện Quốc tế thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Dân tộc
Quốc tịch Việt Nam, Hàn Quốc
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú Xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
Ngày thông báo

17/07/2020

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam