Sở Tư pháp tỉnh Đồng nai

Họ và tên Jang Minh Đạt
Giới tính
Sinh ngày 14/12/2013
CMND
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Bệnh viện Hùng Vương, thành phố Hồ Chí Minh
Dân tộc Kinh
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp
Nơi thường trú 2497 tổ 3, ấp Phú Thành, xã Phú Bình, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng nai
Ngày thông báo

05/05/2020

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam