Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

Họ và tên Park Nguyễn Li Na
Giới tính Nữ
Sinh ngày 16/09/2011
CMND
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Bệnh viện Hùng Vương, thành phố Hồ Chí Minh
Dân tộc Kinh
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú Thôn Phượng Tường, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam
Ngày thông báo

01/11/2017

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam