Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa

Họ và tên Kim Giô Sép
Giới tính Nam
Sinh ngày 20/06/2016
CMND
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Bệnh viện 22/12, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Dân tộc
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú Tổ dân phố Hòa Do 3, Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
Ngày thông báo

07/09/2017
(Đã hết hạn thông báo)

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam