Sở Tư pháp tỉnh Khánh hòa

Họ và tên Suryanarayanan Aathithan Thế Vinh
Giới tính Nam
Sinh ngày 04/04/2017
CMND Hộ chiếu số R8121857, cấp ngày 14/6/2017 tại Ấn Độ
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
Dân tộc
Quốc tịch Việt Nam, Ấn Độ
Nghề nghiệp
Nơi thường trú Tổ dân phố Mỹ Lệ, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh hòa
Ngày thông báo

22/08/2017
(Đã hết hạn thông báo)

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam