Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa

Họ và tên Nguyễn Trần Gia Bảo
Giới tính Nam
Sinh ngày 05/04/2008
CMND Hộ chiếu số N1689463 cáp ngày 13/02/2014
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Bệnh viện phụ sản tỉnh Thanh Hóa
Dân tộc Kinh
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú Phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Ngày thông báo

27/07/2017
(Đã hết hạn thông báo)

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam