Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ

Họ và tên Kuk Nhật Nam
Giới tính Nam
Sinh ngày 14/01/2015
CMND
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh
Dân tộc
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú Thôn 3 – xã Chân Mộng – huyện Đoan Hùng – tỉnh Phú Thọ
Ngày thông báo

31/03/2017

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam