Thông tin về chuyến thăm chính thức Cộng hoà In-đô-nê-xi-a và thăm cấp nhà nước Cộng hoà Liên bang Mi-an-ma của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 26/09/2017

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, ngày 21/9/2017, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Bộ Tư pháp có Công văn số 14-CV/BTGĐU gửi các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp về việc tuyên truyền về chuyến thăm chính thức Cộng hoà In-đô-nê-xi-a và thăm cấp nhà nước Cộng hoà Liên bang Mi-an-ma của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tuyên truyền về APEC Việt Nam năm 2017 11/09/2017

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương, ngày 07/9/2017, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Bộ Tư pháp có Công văn số 12-CV/BTGĐU gửi các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tư pháp về việc tuyên truyền APEC Việt Nam năm 2017.

Kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp 01/09/2017

Chiều 01/9, đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy đã chủ trì Phiên họp thường kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp tháng 9/2017.

Phiên họp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp tháng 7/2017 26/07/2017

Ngày 26/7, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp đã họp phiên thường kỳ tháng 7 dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Chí Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.

Bầu bổ sung thành viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng bộ Bộ Tư pháp 19/06/2017

Ngày 19/06, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp đã tổ chức phiên họp thường kỳ dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Chí Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp.

Phiên họp Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp tháng 6/2017 02/06/2017

Ngày 02/6/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp giới thiệu nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 19/05/2017

Triển khai kế hoạch về công tác quy hoạch cấp ủy của Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và việc rà soát, bổ sung quy hoạch, chiều qua (19/5), Đảng ủy Bộ đã phối hợp với Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cùng Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đồng chủ trì Hội nghị.

Phiên họp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp tháng 5/2017 10/05/2017

Ngày 05/05/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp đã họp phiên thường kỳ dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.