Phiên họp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp tháng 05/2018 09/05/2018

Ngày 09/5, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp đã họp phiên thường kỳ tháng 5 dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Chí Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.

Phiên họp Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp tháng 4/2018 12/04/2018

Chiều 11/4, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4/2018 dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp.

Phiên họp Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp tháng 02/2018 28/02/2018

Ngày 28/02, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp đã họp phiên thường kỳ tháng 2 dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Chí Hiếu - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc - Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy.

Bảo vệ chính trị nội bộ là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Đảng bộ Bộ Tư pháp 02/02/2018

Những năm qua, công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng bộ Bộ Tư pháp đã được Đảng ủy Bộ, Ban Cán sự đảng Bộ và các cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện nghiêm túc...

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản và ý nghĩa thiết thực trong công tác xây dựng Đảng của Đảng ta 02/02/2018

Cách đây 170 năm, sau những năm nghiên cứu, khảo sát phong trào công nhân ở các nước Tây Âu, đồng thời được sự uỷ nhiệm của những người cộng sản, ngày 24 tháng 2 năm 1848, tác phẩm quan trọng Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do C.Mác và Ph.Ăngghen soạn thảo được công bố trước toàn thế giới. 170 năm đã trôi qua với rất nhiều biến động của lịch sử - xã hội, nhiều vấn đề mới, khó khăn và thách thức được đặt ra, nhưng chủ nghĩa Mác vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (TNĐCS) đã đặt nền tảng tư tưởng cho những vấn đề về Đảng và xây dựng Đảng. Những tư tưởng đó có ý nghĩa thiết thực trong công tác xây dựng Đảng của Đảng ta.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên 30/01/2018

Chiều 29/1, Đảng bộ Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Thành Long, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp và đại diện Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII 24/01/2018

Chiều 24/1, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII tại trụ sở cơ quan Bộ; Cục Công tác phía Nam và 5 Trường Trung cấp Luật được bố trí học tập trực tuyến. Đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã trực tiếp phổ biến, quán triệt nội dung các Nghị quyết tại Hội nghị.