Hội nghị tập huấn về Quản lý tài chính Dự án Hệ thống tư pháp thân thiện với người chưa thành niên (2012-2016)

Hội nghị tập huấn về Quản lý tài chính Dự án Hệ thống tư pháp thân thiện với người chưa thành niên (2012-2016)

Trong khuôn khổ Dự án Hệ thống tư pháp thân thiện với người chưa thành, ngày 11-12/9/2014, Ban Quản lý dự án chuyên trách của Bộ Tư pháp (Ban QLDACT), phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF) tổ chức Hội nghị tập huấn về quản lý tài chính cho các cán bộ thực hiện dự án tại thị trấn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Lớp tập huấn có sự tham gia của các cán bộ làm công tác kế toán và dự án của các cơ quan, đơn vị thực hiện dự án, bao gồm: Tòa án nhân dân tối cao (Viện Khoa học xét xử), Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Viện Khoa học kiểm sát), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Hội Luật gia Việt Nam và các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tư pháp.

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe trình bày và thảo luận về các vấn đề quản lý và thực hiện dự án cũng như việc quản lý tài chính dự án. Cụ thể nội dung trao đổi tập trung vào các vấn đề như quy chế chung về quản lý chương trình, dự án hợp tác (HPPMG), phương pháp hài hoà về chuyển kinh phí (HACT), các quy định về quản lý tài chính dự án trong mua sắm, đấu thầu, tài sản và kết thúc dự án, quy định của UNICEF về định mức chi tiêu (Cost Norms). Bên cạnh đó, nhiều câu hỏi do các đại biểu đã đặt ra liên quan đến những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án (như thẩm quyền của cơ quan chủ quan, cơ quan thực hiện và cơ quan tài trợ trong việc phê duyệt dự toán, vấn đề hoàn thuế giá trị gia tăng và những vấn đề liên quan tới thanh quyết toán các hoạt động trong khuôn khổ dự án…) đều được các chuyên gia, giảng viên giải đáp cụ thể.

   

Hội nghị tập huấn về quản lý tài chính cho các cán bộ thực hiện dự án đã kết thúc tốt đẹp và nhận được sự đánh giá cao từ các đại biểu tham dự vì những thông tin bổ ích và thiết thực mà nó mang lại, góp phần tích cực cho việc thực hiện hiệu quả Dự án hệ thống tư pháp thân thiện với người chưa thành niên.