Diễn đàn đối tác pháp luật lần thứ 8

Diễn đàn đối tác pháp luật lần thứ 8

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2011, trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường tiếp cận công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam” do Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ, sáng 14/12, Bộ Tư pháp đã tổ chức Diễn đàn đối tác pháp luật lần thứ 8. Đây là một thiết chế chính thức về điều phối các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực pháp luật được tổ chức thường niên.

Mục đích của việc tổ chức diễn đàn lần này nhằm chia sẻ, cập nhật thông tin về tình hình thực hiện chiến lược cải cách tư pháp và cải cách pháp luật, tiến trình sửa đổi Hiến pháp 1992.

Chủ  trì Diễn đàn là ông Hoàng Thế Liên, Thứ trưởng Bộ Tư pháp kiêm Giám đốc Dự án quốc gia và bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam. Bà Lê Thị Thu Ba – Phó Chánh Văn phòng TW Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương cũng tới dự và có bài tham luận tại Diễn đàn.

Tham dự Diễn đàn còn có đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, các cơ quan của Quốc hội, một số Bộ, ngành; một số Viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo luật, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư; một số Sở Tư pháp, đại diện Cơ quan đại diện ngoại giao, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp…

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Tư pháp kiêm Giám đốc Dự án quốc gia Hoàng Thế Liên khẳng định: Muốn phát triển kinh tế, đạt mục tiêu công bằng xã hội thì một trong những công cụ và điều kiện tiên quyết là hoàn thiện hệ thống pháp luật và các cơ quan tư pháp. Trên tinh thần đó, Việt Nam đã và đang tích cực, chủ động tiến hành công cuộc cải cách pháp luật và tư pháp. Thực tế đã cho thấy hệ thống pháp luật, công tác thực thi pháp luật ở Việt Nam đã có bước đổi mới và chuyển biến đáng kể về cả số lượng, chất lượng trong thời gian gần đây.

Những thành tựu đó là nhờ vào yếu tố nội lực của Việt Nam nhưng cũng phải kể đến một phần không nhỏ sự hỗ trợ kỹ thuật của cộng đồng các nhà tài trợ quốc tế. Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng và đánh giá cao những tình cảm, sự hỗ trợ và hợp tác quý báu đó; đồng thời mong muốn sẽ tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa những chương trình, dự án trợ giúp quốc tế trong lĩnh vực pháp luật, tạo sức mạnh tổng hợp giữa nội lực và nguồn lực quốc tế nhằm tăng cường cải cách pháp luật và tư pháp, góp phần để Việt Nam phát triển một cách toàn diện và vững chắc trong tiến trình đổi mới và hội nhập.

Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng rằng , với vai trò điều phối hợp tác pháp luật và tư pháp của Bộ Tư pháp và của UNDP, Diễn đàn đối tác pháp luật sẽ trở thành một hoạt động đối thoại và trao đổi cởi mở thường xuyên, góp phần hỗ trợ việc hoạch định và thực hiện chính sách phát triển của Chính phủ Việt Nam cũng như cung cấp thêm thông tin về những cơ hội kinh doanh và đầu tư ngày càng mở rộng ở Việt Nam cho cộng đồng doanh nghiệp quốc tế.

Tại Diễn đàn lần này, các đại biểu sẽ được nghe một số tham luận và tiến hành thảo luận xoay quanh các chủ đề: Một số định hướng lớn về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp trong thời gian tới; Kết quả thực hiện Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng tới năm 2020; Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII (2011-2016); Khái quát chung về tình hình tổng kết, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992; Giới thiệu thực tiễn áp dụng các tiêu chuẩn của Liên hợp quốc về việc xây dựng hiến pháp đảm bảo tính minh bạch và sự tham gia của công chúng.

 

P.N