Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam

Ngày 9-3, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo sơ kết triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 48 - NQ/T.Ư (NQ 48) của Ủy ban Thường vụ QH về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình triển khai sơ kết trong thời gian qua. Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch QH chủ trì Hội nghị.

 

Nhiều đại biểu đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của QH; các cơ quan của Ủy ban Thường vụ QH; một số bộ, cơ quan ngang bộ; Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam... đã tham gia đóng góp ý kiến; đề cập các nội dung chung quanh định hướng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; về tổ chức và hoạt động của các thiết chế trong hệ thống chính trị phù hợp yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; bảo đảm quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân...

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu nêu rõ: Sau hơn 20 năm tiến hành công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đã có những tiến bộ quan trọng. Tuy nhiên, nhìn chung hệ thống pháp luật nước ta vẫn chưa đồng bộ, thiếu thống nhất, tính khả thi thấp và chậm đi vào cuộc sống. Cơ chế xây dựng, sửa đổi pháp luật còn nhiều bất hợp lý và chưa được coi trọng đổi mới, hoàn thiện... Mục tiêu của việc sơ kết nhằm đánh giá khách quan và đúng đắn kết quả thực hiện những định hướng xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật theo Nghị quyết số 48 - NQ/T.Ư. Trên cơ sở đó, xác định nhu cầu và các giải pháp tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật giai đoạn 2011 - 2020, góp phần phục vụ việc lập chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH nhiệm kỳ XIII và XIV.

Theo Nhân dân