Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường thăm và làm việc tại tỉnh An Giang

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường thăm và làm việc tại tỉnh An Giang

Ngày 19/5/2015, tiếp tục chuyến công tác các tỉnh phía Nam, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường dẫn đầu đoàn công tác của Bộ có buổi làm việc với tỉnh An Giang về công tác tư pháp và thi hành án dân sự trong những tháng đầu năm 2015. Tiếp và làm việc với đoàn công tác có ông Phan Văn Sáu - Bí thư Tỉnh uỷ, ông Vương Bình Thạnh - Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và các Sở, Ban, ngành của tỉnh An Giang.

Ghi nhận những kết quả công tác mà tư pháp, thi hành án An Giang đạt được  
Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo tỉnh An Giang báo cáo với đoàn về kết quả công tác tư pháp và công tác thi hành án dân sự những tháng đầu năm 2015. Theo đó, UBND tỉnh An Giang tập trung chỉ đạo, triển khai công tác Tư pháp năm 2015 của Bộ Tư pháp với 14 nội dung, 07 giải pháp thực hiện, 10 nhiệm vụ cơ bản trọng tâm và phê duyệt Chương trình công tác tư pháp năm 2015 trên cơ sở chỉ đạo triển khai của Bộ Tư pháp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND về nhiệm vụ KT-XH và Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2015, cụ thể là ban hành trên 37 kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp. Qua đó, 11/11 UBND huyện đã ban hành, triển khai thống nhất đồng bộ chương trình, kế hoạch công tác tư pháp năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

Về công tác tư pháp, ngoài hội nghị trực tuyến lấy ý kiến triển khai lấy ý kiến dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi), trên lĩnh vực xây dựng và thẩm định văn bản, thời gian qua đã thẩm định 42 dự thảo văn bản trên các lĩnh vực KT-XH. UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức và công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND; thành lập Tổ Cộng tác viên kiểm tra, rà soát văn bản QPPL; ban hành Kế hoạch phối hợp triển khai các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến quy định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Từ ngày 01/1 đến nay, tự kiểm tra 34 văn bản QPPL, kiểm tra theo thẩm quyền 63 văn bản QPPL, kiến nghị hủy bỏ 02 văn bản, rà soát 17 văn bản. UBND tỉnh An Giang chỉ đạo tổ chức triển khai cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” với 20.055 bài dự thi. Đến nay các địa bàn của tỉnh An Giang, số việc về hộ tịch thực hiện là 31.966 việc, chứng thực 129.499 việc. An Giang là 1/13 tỉnh được triển khai thí điểm về thừa phát lại. Việc triển khai thực hiện thí điểm Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh được thực hiện cơ bản đúng tiến độ Đề án thí điểm. Qua đó, An Giang đã thành lập 3 Văn phòng Thừa phát lại (TP Long Xuyên, TP. Châu Đốc và huyện Chợ Mới) theo Đề án đã được Bộ Tư pháp phê duyệt. Qua quá trình thực hiện thí điểm các đoàn kiểm tra đánh giá cao về các văn phòng thừa phát lại ở An Giang.  
Về công tác thi hành án dân sự, tính từ ngày 1/1/2014 đến ngày 31/3/2015, Thi hành án tỉnh An Giang đã thụ lý 10.084 việc (tăng 1.278 việc). Qua phân loại án thì số có điều kiện giải quyết là 8.525việc, đã giải quyết xong 4.505 việc (đạt tỷ lệ 52,84%), tăng 756 việc. Về tiền, tổng số tiền thụ lý là hơn 2.098, 558 tỉ đồng (tăng hơn 835,774 tỉ đồng). Qua xác minh, phân loại  đủ điều kiện thi hành là hơn 1.684,773 tỉ đồng và đã giải quyết xong hơn 493,195 tỉ đồng (đạt 29,27%). Về thi hành án đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước. Tổng số vụ việc phải giải quyết là 6.562 việc, tương ứng với số tiền là hơn 49, 085 tỉ đồng. Qua đó thi hành án giải quyết xong 3.693 việc, thu được số tiền hơn 13,796 tỉ đồng. Qua kết quả tình hình công tác tư pháp và công tác thi hành án trong những tháng đầu năm 2015, UBND tỉnh An Giang kiến nghị Bộ Tư pháp: sớm hoàn chỉnh dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ trình Chính phủ ký ban hành và ban hành các Thông tư có liên quan đến từng lĩnh vực thi hành án dân sự trước khi Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án dân sự có hiệu lực thi hành; cần ban hành quy định trình tự thủ tục, thời gian thẩm định giá cho phù hợp thực tế; Cần có chính sách cho người dân tộc Khmer có liên quan đến đất đai phải thi hành án;...
An Giang cần nỗ lực phấn đấu, tiếp tục có giải pháp đột phá
Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Tư pháp, nhiều ý kiến của các đại biểu về thực tiễn khó khăn, vướng mắc của An Giang được nêu lên. Đại tá Nguyễn Tấn Phước, Phó giám đốc Công an tỉnh An Giang, kiến nghị Bộ Tư pháp và các cơ quan Trung ương xem xét trình Chính phủ cho chủ trương giải quyết hộ tịch, quốc tịch đối với Việt kiều từ Campuchia trở về quê hương sinh sống. Vì An Giang có địa bàn giáp Campuchia, số lượng đối tượng Việt kiều về An Giang sinh sống rất lớn, thời gian ở lâu nhưng không có giấy tờ tuỳ thân nên khó khăn cho việc quản lí cấp giấy cho bà con. Đại biểu đại diện cho HĐND tỉnh cũng nêu lên băn khoăn về việc thi hành án đối với những trường hợp bị thi hành án là bà con đồng bào dân tộc Khmer, trong khi Đảng và Nhà nước đang cố gắng giúp đỡ, chăm lo để người dân ổn định cuộc sống. Từ thực tiễn về xã hội hoá công tác bổ trợ tư pháp, ông Vương Bình Thạnh, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, tỉnh rất tâm đắc với dịch vụ công chứng tư và Văn phòng thừa phát lại mà An Giang đang thực hiện thí điểm. Với hai lĩnh vực xã hội hoá này đã góp phần không nhỏ, giảm áp lực công việc cho công tác bổ trợ tư pháp. Đồng thời, đúng theo tinh thần tinh giảm biên chế hiện nay. 

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Hà Hùng Cường ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực về công tác tư pháp và thi hành án tỉnh An Giang đạt được, đồng thời cảm ơn Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội, các Sở, ban, ngành và cấp uỷ, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho các cơ quan Tư pháp, THADS trên địa bàn Tỉnh triển khai nhiệm vụ được giao năm 2014 và những tháng đầu năm 2015. Bên cạnh những kết quả mà tỉnh An Giang đạt được, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đề nghị các cơ quan Tư pháp, THADS tỉnh An Giang cần nỗ lực phấn đấu, tiếp tục có giải pháp đột phá, khắc phục những hạn chế bất cập trong thời gian qua, tiếp tục bám sát 10 nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để tổ chức triển khai thực hiện cho hiệu quả. Bộ trưởng đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND Tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ quan Tư pháp, THADS trên địa bàn tập trung làm tốt một số nhiệm vụ như: Tiếp tục tham mưu cho Tỉnh triển khai thực hiện tốt, đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch của Chính phủ triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản và theo dõi thi hành pháp luật, gắn với công tác KSTTHC; quyết liệt triển khai Quyết định số 08/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch đơn giản hóa TTHC trọng tâm năm 2015; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về XLVPHC trên địa bàn; tham mưu giúp UBND Tỉnh triển khai thực hiện tốt Nghị định số 23 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành thuộc Tỉnh tham mưu giải quyết tốt vấn đề về quốc tịch, hộ tịch cho Việt kiều từ Campuchia trở về...
Đối với công tác thi hành án dân sự, Bộ trưởng đề nghị cơ quan THADS An Giang cần chuẩn bị tốt các điều kiện để thi hành kịp thời, hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự; Tiếp tục phối hợp với các Sở, Ban, Ngành của địa phương triển khai toàn diện, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2015; giảm số việc, số tiền phải chuyển kỳ sau; có giải pháp hạn chế số vụ việc phải cưỡng chế THADS có huy động lực lượng; Các cơ quan THADS cần tập trung tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm thực thi công vụ, đạo đức nghề nghiệp, không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật, kiên quyết xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm.
Nhân dịp chuyến công tác và làm việc tại An Giang, Bộ trưởng Hà Hùng Cường và đoàn công tác đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ công nhân viên chức Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang