Danh sách đơn vị tài trợ
Đơn vị tài trợ
Tên nhà tài trợ Quốc gia
 
Tên nhà tài trợ Địa chỉ tại Việt Nam Trụ sở nước ngoài Quốc gia
Chương trình Phát triển Liên hợp quốc

25-29 Phan Bội Châu - Hà Nội – Việt Nam

One United Nations Plaza New York, NY 10017 USA

UNICEF

81A Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm - Hà Nội – Việt Nam

JICA

16th Floor, Daeha Business Center 360 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam

10-5, Ichigaya Honmura-cho, Shinjuku-ku, Tokyo 162-8433, Japan

Nhật Bản