Họp Ban Chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp

25/05/2020
Họp Ban Chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp
Chiều nay (25/5), Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945-28/8/2020).
Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Vụ Thi Đua-Khen thưởng, Vụ đã chỉnh lý, gửi lấy ý kiến và hoàn thiện dự thảo Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo và các Tiểu ban thuộc Ban chỉ đạo để trình ban hành; tham mưu ban hành Công văn số 1740/BTP-TĐKT ngày 14/5/2020 của Bộ Tư pháp hướng dẫn xét, đề nghị công nhận điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020 đối với các Sở Tư pháp; Quyết định của Trưởng Ban chỉ đạo về kiện toàn, bổ sung thành viên của các Tiểu ban thuộc Ban chỉ đạo; tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện các Kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo và các Tiểu ban.
Về các hoạt động liên quan đến truyền thông, Vụ đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin đưa vào hoạt động chuyên trang kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp. Vụ đang hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tích cực gửi tin bài đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống 75 năm Ngày truyền thống của Bộ, ngành, công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị, của Bộ, ngành; những điển hình tiên tiến trong phòng trào thi đua, gương người tốt, việc tốt để việc đăng tải trên chuyên trang và các phương tiện truyền thông khác của Bộ, ngành.

Ngoài ra, Vụ đã phối hợp với Văn phòng Bộ để chỉnh lý, hoàn thiện lại dự toán kinh phí tổ chức Đại hội, kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo và các Tiểu ban. Vụ cũng đã hoàn tất việc rà soát, thẩm định hồ sơ đề nghị tặng Huân chương Lao động hangh nhất cho Bộ, ngành Tư pháp và hồ sợ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước của 37 tập thể, cá nhân khối các đơn vị thuộc bộ, cơ quan Thi hành án dân sự địa phương có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015-2019.
Tại cuộc họp, các thành viên dự họp đã thảo luận, cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng liên quan đến Đại hội thi đua yêu nước và Kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp, như: Kịch bản phim tài liệu; danh mục tư liệu, tài liệu, ấn phẩm; chương trình, kịch bản Đại hội; chương trình văn nghệ, hoạt động thể dục, thể thao…

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị các Tiểu ban cần khẩn trương tập trung triển khai kế hoạch trong việc phân công, xác định rõ trách nhiệm, nội dung các đầu việc xem đơn vị nào đóng vai trò chủ trì, đơn vị nào đóng vai trò phối hợp; phối hợp với Văn phòng Bộ và Vụ Thi đua-Khen thưởng để rà soát, thống nhất các nội dung, nhiệm vụ và công tác tổ chức Đại hội. Đồng thời, Thứ trưởng cũng yêu cầu các Tiểu ban cần bổ sung thêm các hoạt động cần triển khai, xác định rõ đâu là hoạt động trọng tâm và vạch ra lộ trình cụ thể, giải quyết vấn đề phát sinh kịp thời. Về kịch bản phim tài liệu, cần trao đổi kĩ kịch bản, nội dung phim, làm sao để có “điểm nhấn” và có “chất lượng”, đảm bảo truyền tải được ý nghĩa về Đại hội Thi đua yêu nước và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp. Từng hoạt động của thành viên Ban chỉ đạo và hai Tiểu ban phụ trách cần tiếp tục cập nhật thông tin, tiến độ thực hiện nhiệm vụ và các nội dung liên quan để xây dựng Báo cáo đầy đủ trình xin ý kiến Lãnh đạo Bộ. Cuối cùng, cần nghiên cứu, trao đổi thêm các hoạt động về văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao; dự toán kinh phí hoạt động; bổ sung nhóm pháp chế ngành; lập danh sách các đại biểu mời; tổ chức họp báo triển khai nhiệm vụ...
Ngọc Dung - Trung tâm Thông tin