Quảng Bình long trọng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp

01/01/0001
Quảng Bình long trọng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp
Ngày 21/8, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình đã tổ chức long trọng Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2015). Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện thường trực HĐND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh cùng hơn 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo các phòng, ban thuộc Tỉnh ủy – UBND tỉnh Quảng Bình, Trường Trung cấp Luật Đồng Hới, Cục THADS tỉnh Quảng Bình, Công an tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Liên đoàn Lao động, Công đoàn viên chức, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, chính quyền cấp huyện, thị xã và thành phố.

Buổi lễ còn có sự tham dự của lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình qua các thời kỳ, cán bộ Sở Tư pháp đã nghỉ hưu và đại diện lãnh đạo Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình.

Diễn văn do đồng chí Nguyễn Thị Lài, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp trình bày tại lễ kỷ niệm đã nêu rõ: Trải qua 70 năm, Bộ Tư pháp và các cơ quan tư pháp địa phương đã có những bước phát triển quan trọng và ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện bộ máy Nhà nước.

Đối với tỉnh Quảng Bình, ngày 01/7/1989, Sở Tư pháp tiền thân là Phòng Tư pháp tỉnh được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1990 và hệ thống Tư pháp cấp huyện, cấp xã được thành lập theo Quyết định của UBND tỉnh. Từ chỗ Phòng Tư pháp tỉnh chỉ có 4 cán bộ, đến nay, Sở đã có 8 phòng nghiệp vụ, tổ chức giúp việc, 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 8 phòng Tư pháp cấp huyện và hệ thống công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã. Trong chặng đường phát triển của ngành Tư pháp Quảng Bình từ chỗ “đơn thương độc mã”  thì nay nhiệm vụ Tư pháp là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và thực sự đã thu hút cả hệ thống chính trị cùng tham gia. 

 

Phát biểu tại Lễ Kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những thành tích, đóng góp của ngành Tư pháp đối với sự phát triển của tỉnh nhà trong thời gian qua. Đồng chí cũng nhấn mạnh đến một số nhiệm vụ mà ngành Tư pháp cần phải tập trung thực hiện trong thời gian tới, đó là: tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48 của Bộ chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 2020; triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân…

Kết thúc Lễ Kỷ niệm, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh thay mặt ngành Tư pháp Quảng Bình tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc, thiết thực, hiệu quả của Tỉnh ủy – HĐND - UBND tỉnh Quảng Bình. Đồng chí cũng khẳng định, sẽ có các giải pháp đồng bộ trong thời gian tới để cùng với sức bật mới của đội ngũ cán bộ công chức ngành đầy nhiệt huyết và trí tuệ, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới, đạt được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Bình.