Tư pháp thành phố Việt Trì: Xứng đáng là “người gác cửa tin cậy”

01/01/0001
Trong số hơn 16 ngàn văn bản do UBNDTP ban hành, để “lựa” cái nào là văn bản quy phạm pháp luật đã khó, khó hơn là việc thẩm định, tham mưu làm sao vừa phù hợp với pháp luật hiện hành vừa phục vụ cho sự phát triển của địa phương… Xác định “gánh nặng trọng trách” đó nên Tư pháp TP. Việt Trì luôn cố gắng hết sức.

Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản được xác định là nhiệm vụ khó, người làm phải có trình độ, kiến thức trên nhiều lĩnh vực nên Phòng Tư pháp đã tham mưu cho tỉnh mở lớp tập huấn Luật Ban hành VBQPPL và Luật Ban hành VBQPPL của HĐND và UBND đến 215 cán bộ là trưởng, phó các ban ngành, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Thành ủy, UB, cán bộ tư pháp, văn hóa, địa chính cấp xã…

Được tin tưởng, các văn bản TP xây dựng đều có sự thẩm định của tư pháp (năm 2009 tư pháp đã phối hợp với HĐND, UBND thẩm định 75 văn bản); Công tác tự kiểm tra và kiểm tra, xử lý văn bản được tiến hành theo đúng quy trình. Từ đó, kịp thời kiến nghị, sửa đổi, bổ sung hay bãi bỏ những quy định không phù hợp.

“Luôn cố gắng trong vai trò người “gác cửa” nên trong suốt 2 năm 2008, 2009 theo kết quả kiểm tra của Sở Tư pháp Phú Thọ, UBND TP. Việt Trì không có văn bản nào ban hành trái pháp luật hoặc vi phạm thẩm quyền”, Phó phòng Tư pháp TP. Nguyễn Huy Trụ phấn khởi. “Hiện Phòng Tư pháp đang thực hiện kế hoạch rà soát, hệ thống văn bản QPPL từ 01/01/1997 đến hết năm 2008. Chúng tôi cũng đã tham mưu cho UBNDTP ban hành quyết định về chương trình ban hành VBQPPL của HĐND và UBND năm 2010”, ông Trụ cho biết thêm. Tuy nhiên, nói về những khó khăn trong công tác văn bản, ông Trụ cho rằng, khó khăn nhất hiện nay của TP là mỗi xã, phường chỉ có một cán bộ tư pháp - hộ tịch, trong khi đó có rất nhiều nhiệm vụ mới triển khai. Do đó, không còn thời gian và bố trí đủ người để đầu tư cho công tác văn bản.

“Đề nghị Sở có đề án về tổ chức cán bộ trình UBND tỉnh phê duyệt, bố trí làm sao mỗi xã, phường có ít nhất 2 cán bộ tư pháp, để 1 làm hộ tịch, một làm văn bản, theo dõi thi hành pháp luật và hành chính tư pháp”. Đối với cán bộ cấp Phòng, ông Trụ thiết tha “chúng tôi mong muốn được bồi dưỡng nghiệp vụ nhiều hơn về công tác văn bản, được ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai nhiệm vụ một cách hiện đại, khoa học”

Thu Hằng