Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An: Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2005 - 2010

01/01/0001
Ngày 24/5/2010 tại thành phố Vinh tỉnh Nghệ An Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2005 - 2010).

Trong 5 năm qua, các cơ quan Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Nghệ An đã giải quyết xong 37.896 việc/43.158 việc thụ lý, đạt tỷ lệ 88%, trong đó thi hành xong hoàn toàn 30.067 việc/38.391 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 78%, bình quân mỗi năm thi hành xong hoàn toàn hơn 6 nghìn việc. Thu và xử lý được 204.262.899.000đ, trong đó thực thu 132.176.012.000đ. Hàng năm Nghệ An đều vượt chỉ tiêu của Bộ Tư pháp giao từ 5-10% về việc, 10-12% về tiền. Tổng kết phong trào thi đua 5 năm qua có 01tập thể được tặng thưởng "Huân chương Lao động hạng ba", 05 lượt tập thể được Bộ Tư pháp và UBND tỉnh Nghệ An tặng " Cờ thi đua xuất sắc", 16 lượt tập thể được Bộ Tư pháp tặng Bằng khen, 38 lượt tập thể được công nhận danh hiệu "Tập thể Lao động xuất sắc", có  nhiều tập  thể liên tục nhiều năm liền được công nhận tập thể lao động xuất sắc, như: Chi cục THADS Thành phố Vinh, Chi cục THADS huyện Quỳnh Lưu, Chi cục THADS huyện Nghi Lộc, Chi cục THADS huyện Tân Kỳ,… Về cá nhân, có 01 đồng chí được Chính phủ tặng Bằng khen, 01 đồng chí được công nhận "Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp"; 80 lượt cá nhân được công nhận "Chiến sỹ thi đua cơ sở"; 41 lượt đồng chí được Bộ Tư pháp, UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Tổng kết Hội nghị đã có 8 tập thể và 7 cá nhân được công nhận là điển hình tiên tiến 5 năm 2005 - 2010. Hội nghị đã suy tôn và đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Tư pháp xét khen tặng cho 01 tập thể và 01 cá nhân đó là Chi cục THADS thành phố Vinh và đồng chí Nguyễn Thị Khai, Kế toán trưởng nghiệp vụ Cục THADS tỉnh.

Đào Quang Trung - Cục THADS tỉnh Nghệ An 


Đào Quang Trung