Loại văn bản: Nghị định

Trích yếu:
Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật được ban hành kèm theo Quyết định số 1573/QĐ-TTg ngày 11/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1605/QĐ-TTg ngày 15/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và văn bản hướng dẫn thi hành, để tiếp tục chỉnh lý và hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị định, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý Cơ quan/Tổ chức/Đơn vị/cá nhân đóng góp ý kiến về dự thảo Nghị định và các tài liệu khác có liên quan.

Văn bản đóng góp ý kiến đề nghị gửi về Vụ Các Vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp, số 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội và địa chỉ email: ductv@moj.gov.vn.

Trong trường hợp cần thông tin chi tiết đề nghị liên hệ với đồng chí: Trần Việt Đức, Vụ Các Vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp theo số điện thoại cố định: 04.62739382, số điện thoại di động: 0982641384.

Bộ Tư pháp rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Cơ quan/Tổ chức/Đơn vị/cá nhân.

 
Số ý kiến đóng góp: 0