Hướng dẫn khai thác chuyên mục Tiếp cận thông tin

Hướng dẫn khai thác chuyên mục Tiếp cận thông tin

Bước 1: Tìm kiếm thông tin liên quan trên Danh mục thông tin công khai.

Bước 2: Trong trường hợp thông tin bạn tìm kiếm không có trên Danh mục thông tin công khai, bạn điền thông tin và gửi yêu cầu cung cấp thông tin theo mẫu Phiếu sau (bấm vào đây).

Bước 3: Bạn cũng có thể liên hệ đầu mối cung cấp thông tin để nhận hỗ trợ.
Tải các mẫu phiếu liên quan đến tiếp cận thông tin tại đây.