Loại văn bản: Luật

Trích yếu:
Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi)
Theo Quyết định số 1273/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 Bộ Tư pháp được phân công chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng dự án Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi).
Nhằm tiếp tục hoàn thiện văn bản trước khi thẩm định, Bộ Tư pháp trân trọng đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để các cá nhân, tổ chức nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với Dự thảo dự án Luật nêu trên.
Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Tư pháp (qua Cục Trợ giúp pháp lý) 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội, đồng thời gửi văn bản điện tử theo địa chỉ: haptt@moj.gov.vnthanhtt@moj.gov.vn
Xin trân trọng cảm ơn!
 
Số ý kiến đóng góp: 0
Dự thảo đang lấy ý kiến

Số dự thảo

437

Số ý kiến đóng góp

2035