Loại văn bản: Luật

Trích yếu:
Bộ Tư pháp đăng tải hồ sơ lấy ý kiến đề nghị xây dựng Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi)
Chi tiết xem tài liệu đính kèm./.
 
Số ý kiến đóng góp: 0