Loại văn bản: Nghị định

Trích yếu:
Quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án
Thực hiện Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 01/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật tố tụng hành chính, Bộ Tư pháp được phân công chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án.
Nhằm tiếp tục hoàn thiện văn bản trước khi chính thức trình cấp có thẩm quyền ký ban hành, Bộ Tư pháp trân trọng đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để các cá nhân, tổ chức nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Nghị định nêu trên.
Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Tư pháp (qua Tổng cục Thi hành án dân sự) 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội, đồng thời gửi văn bản điện tử theo địa chỉ: nthgiang@moj.gov.vn hoặc datnp@moj.gov.vn
Xin trân trọng cảm ơn!
 
 
Số ý kiến đóng góp: 0