Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
Thực hiện các Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật tố tụng hình sự 2015, Bộ luật tố tụng dân sự 2015, Luật tố tụng hành chính 2015 và Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch hoạt động liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng năm 2016 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương (Quyết định số 463/QĐ-HĐPH ngày 22/03/2016), Bộ Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 11/2013/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 04/7/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện một số quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng (sau đây viết tắt là dự thảo Thông tư), dự kiến ban hành trong tháng 5/2016.
Để việc xây dựng Thông tư bảo đảm chất lượng, tiến độ, Bộ Tư pháp trân trọng đăng tải toàn văn dự thảo Thông tư và Tờ trình trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan. Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 05/5/2016  theo địa chỉ: Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp, 60 Trần Phú, Hà Nội; email: phant@moj.gov.vn.
 
 
Số ý kiến đóng góp: 0