Loại văn bản: Quyết định

Trích yếu:
Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai năm 2016

Thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2475/VPCP-PL ngày 13/04/2015 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về Báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014, trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, vùng thường xuyên bị thiên tai năm 2016 (xin gửi kèm theo Công văn này).

Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý Cơ quan nghiên cứu, góp ý đối với nội dung dự thảo Quyết định nêu trên. Văn bản góp ý của Quý Cơ quan xin gửi về Bộ Tư pháp (Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật), số 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 01/3/2016 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn và rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý Cơ quan./.

 
Số ý kiến đóng góp: 0