Loại văn bản: Nghị định

Trích yếu:
Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Ngày 22/6/2015, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Luật sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016.
Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật, để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị Quý Cơ quan đóng góp ý kiến về dự thảo Nghị định và các tài liệu khác có liên quan (được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, mục Văn bản lấy ý kiến).
Văn bản đóng góp ý kiến đề nghị gửi về Bộ Tư pháp (Vụ Các Vấn đề chung về xây dựng pháp luật, số 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội) trước ngày 23/02/2016; đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ email: nguyenthithu@moj.gov.vn.
Bộ Tư pháp rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp ý kiến của Quý Cơ quan.
 
Số ý kiến đóng góp: 0