Loại văn bản: Nghị định

Trích yếu:
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Công văn số 7236/VPCP-KGVX ngày 14/9/2015 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với một số cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là dự thảo Nghị định).

Để tiếp tục chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Nghị định trước khi trình Chính phủ, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đề nghị Cục Công nghệ thông tin cho đăng tải dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định nói trên để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến thông qua Cổng thông tin điện tử của Bộ.

Ý kiến góp ý xin gửi về Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp, địa chỉ số 58 - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cục./.

(Xin gửi kèm theo Công văn này dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Nghị định).

 
Số ý kiến đóng góp: 0