Loại văn bản: Thông tư liên tịch

Trích yếu:
Hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự

Thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Điều 13, Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự.

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo văn bản, Bộ Tư pháp trân trọng đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị, cá nhân đối với dự thảo Thông tư nêu trên. Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 07/02/2016 theo địa chỉ: Văn phòng Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp, số 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội ; email:daopt@moj.gov.vn.

Xin trân trọng cảm ơn./.
 
Số ý kiến đóng góp: 0