Loại văn bản: Thông tư

Trích yếu:
Sửa đổi Thông tư số 21/2013/TT-BTP quy định trình tự, thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên PL; công nhận, cho thôi làm tuyên truyền viên PL và một số biện pháp bảo đảm hoạt động của báo cáo viên PL, tuyên truyền viên PL

Thực hiện Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 và để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc sau gần 02 năm triển khai thực hiện Thông tư số 21/2013/TT-BTP, Bộ Tư pháp đã nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21.

Mọi ý kiến đóng góp về nội dung Dự thảo xin gửi về địa chỉ: Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp, 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc theo địa chỉ mail: htnga@moj.gov.vn trước ngày 30/11/2015 để Tổ soạn thảo nghiên cứu chỉnh lý, tiếp thu./.

 
Số ý kiến đóng góp: 0