Loại văn bản: Thông tư liên tịch

Trích yếu:
Hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự

Thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự theo Quyết định số 1676/QĐ-BTP ngày 18/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự được giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn về chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự.

Mọi ý kiến đóng góp về nội dung các Dự thảo xin gửi về địa chỉ: Vụ Nghiệp vụ 1, Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp, 58-60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội hoặc theo địa chỉ mail: Hiennt1@moj.gov.vn để Tổ soạn thảo nghiên cứu chỉnh lý, tiếp thu./.

 
Số ý kiến đóng góp: 0