Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ Luật tố tụng hình sự
Số, ký hiệu509/2004/NQ-UBTVQH11Ngày ban hành29/04/2004
Loại văn bảnNghị quyếtNguồn trích 
Phạm viNgày đăng công báo 
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lựcNgày có hiệu lực13/05/2004
Lí do hết hiệu lực  Ngày hết hiệu lực 
Phần hết hiệu lực Ngày áp dụng  
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứNghị quyết Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 51/2001/QH10
 • Ngày ban hành: 25/12/2001
 • Ngày có hiệu lực: 07/01/2002

Hiến pháp năm 1992 [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: Không số
 • Ngày ban hành: 15/04/1992
 • Ngày có hiệu lực: 18/04/1992

Bộ luật Tố tụng hình sự [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 19/2003/QH11
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2004

Nghị quyết Về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 24/2003/QH11
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 26/11/2003

Văn bản được hướng dẫnBộ luật Tố tụng hình sự [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 19/2003/QH11
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2004

Nghị quyết Về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự [Thuộc tính]
 • Số ký hiệu: 24/2003/QH11
 • Ngày ban hành: 26/11/2003
 • Ngày có hiệu lực: 26/11/2003