Tư pháp thủ đô Hà Nội – Cần có nhiều bứt phá, xung kích vào những “mặt trận” khó 25/03/2014

Phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác tư pháp thành phố Hà Nội năm 2014, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã đánh giá các cơ quan tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có nhiều cố gắng, cơ bản bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Ngành cũng như nhiệm vụ phát triển kinh tế của thủ đô, có nhiều đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, tăng cường vị thế đối ngoại của thủ đô. Tuy nhiên, làm sao để công tác tư pháp thủ đô trong năm 2014 có nhiều bứt phá, xung kích vào những "mặt trận" khó là một bài toán được đặt ra đối với toàn Ngành Tư pháp.

Công tác thi hành án dân sự sau một năm nhìn lại 25/03/2014

Ngành Thi hành án dân sự bước vào năm 2013 trong bối cảnh Ngành vừa có những chuyển biến lớn về vị thế, về mô hình tổ chức. Bên cạnh đó, có rất nhiều nhiệm vụ nặng nề đang đặt ra ở phía trước. Năm 2013 là năm đầu tiên Quốc hội ban hành Nghị quyết về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2013, trong đó, có giao chỉ tiêu cụ thể về công tác thi hành án dân sự. Xác định việc thực hiện chỉ tiêu được giao, cũng như thực hiện rất nhiều việc phải làm trong bối cảnh chung của đất nước và của Ngành là hết sức khó khăn, nên ngay từ đầu năm, toàn Ngành Thi hành án đã dốc sức lên kế hoạch và sát sao thực hiện nhiệm vụ.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên ở Gia Lai 25/03/2014

Gia Lai là một tỉnh miền núi, vùng cao, điều kiện kinh tế – xã hội còn nhiều khó khăn, có nhiều dân tộc sinh sống, trong đó thanh niên chiếm tỷ lệ 22,8% trong tổng dân số toàn tỉnh. Thực hiện Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015”, Sở Tư pháp đã chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 19/5/2011 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án.

Thực tiễn thi hành pháp luật về trợ giúp pháp lý ở Quảng Ngãi 25/03/2014

Tại Quảng Ngãi, sau khi Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006 có hiệu lực, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn thi hành của các cơ quan nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo điều hành để triển khai Luật trợ giúp pháp lý. Các văn bản trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành một cách đầy đủ, kịp thời tạo cơ sở, tiền đề pháp lý quan trọng cho việc triển khai thực hiện các nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.

Vì sao pháp luật về chứng thực chưa hoàn thiện 18/02/2014

Ở Việt Nam, hoạt động chứng thực do cơ quan hành chính nhà nước thực hiện, nhằm xác nhận tính hợp pháp, xác thực của hợp đồng, giao dịch; tính xác thực của bản sao từ bản chính, của chữ ký cá nhân trong các giấy tờ, văn bản. Hoạt động chứng thực là một dịch vụ hành chính công. Thông qua hoạt động chứng thực, Nhà nước cung cấp dịch vụ đảm bảo sự an toàn pháp lý cho các hợp đồng, giao dịch; tạo độ tin cậy pháp lý cho các giấy tờ, văn bản phục vụ cho việc thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Các tin đã đưa ngày:
Liên kết website