Trợ giúp pháp lý - Những vấn đề đặt ra 06/07/2015

Trợ giúp pháp lý là một chính sách xã hội, đã được triển khai ở nhiều quốc gia với các mô hình khác nhau theo hoàn cảnh và điều kiện của mỗi nước. Ở nước ta, nhu cầu được trợ giúp pháp lý là rất lớn, do đó, từ năm 1997 (theo Quyết  định số 734/1997/TTg ngày 6/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách) hệ thống cơ quan trợ giúp pháp lý của Nhà nước đã được hình thành ở Trung ương (Cục trợ giúp pháp lý, Bộ Tư Pháp) và ở địa phương (Trung tâm trợ giúp pháp lý thuộc Sở Tư Pháp) nhằm đáp ứng yêu cầu được tư vấn, giúp đỡ về pháp luật miễn phí cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách và những người yếu thế. Đây là một chính sách xã hội rất nhân văn, thể hiện sự phấn đấu vì công bằng xã hội, sự đền ơn đáp nghĩa đối với những người có công với cách mạng. Đặc biệt đối với nước ta, việc nâng cao ý thức pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn luôn là vấn đề hết sức cấp thiết. Trợ giúp pháp lý làm chỗ dựa cho người dân, để họ tiếp cận và tin vào công lý, vào Nhà nước, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Một số nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2014 25/06/2015

Luật Công chứng năm 2014 (sau đây gọi tắt là Luật) được Quốc hội khoá XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7, đã chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015. Việc thông qua Luật này thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước ta trong việc tiếp tục khẳng định, nâng cao vai trò, vị trí của hoạt động công chứng, chức năng xã hội của công chứng viên trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế, thực hiện nghĩa vụ với Liên minh Công chứng Quốc tế mà Việt Nam đã gia nhập.Việc triển khai thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, đúng quy định là yếu tố quyết định nhằm đưa các quy định của Luật đi vào cuộc sống.
Bên cạnh các công việc thường xuyên, các cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền vàliên quan khi triển khai thi hành Luật, cần nhận diện và xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, lâu dài để có giải pháp đáp ứng được yêu cầu triển khai thi hành một đạo luật lớn có tác động trực tiếp đến nhiều chủ thể chịu sự điều chỉnh của Luật, trong đó phải kể đến cá nhân, tổ chức khi tham gia giao dịch, đội ngũ công chứng viên hành nghề, cơ quan có thẩm quyền quản lý về tổ chức và hoạt động công chứng...

Nhìn lại một năm triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và định hướng cơ bản năm 2015 29/05/2015

Thực hiện nhiệm vụ giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (TDTHTHPL) được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trong năm 2014, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều hoạt động để thực hiện nhiệm vụ này nhằm tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đưa công tác TDTHTHPL tiếp tục phát triển lên một bước mới và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh thực tiễn triển khai công tác TDTHTHPL có những thay đổi rất mới.

Giải quyết tố cáo và bảo vệ người tố cáo - Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng 29/05/2015

Theo bảng xếp hạng ngày 03/12/2014 của Tổ chức Minh bạch quốc tế (TI) về chỉ số nhận thức tham nhũng của 175 quốc gia thì Việt Nam xếp thứ 119 với số điểm không đổi trong ba năm. Điều này cho thấy, chỉ khoảng 1/3 người dân Việt Nam sẵn sàng tố cáo hành vi tham nhũng, đây là tỷ lệ khá thấp so với các nước trong khu vực.

Điều kiện bảo đảm cho công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 27/05/2015

Một trong những yêu cầu đặt ra trong quá trình triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành là phải bảo đảm các điều kiện cần thiết cho việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Để bảo đảm các điều kiện cần thiết này, cần thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 8, Điều 9 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. Theo đó, việc xem xét, đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật nói chung và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói riêng được thực hiện theo các nội dung: (i) Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật; (ii) Tính phù hợp của tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật; (iii) Mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật.

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật 27/05/2015

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật là một đoạt động cơ bản trong số các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ. Hoạt động này có một số đặc điểm thể hiện ở chủ thể, nội dung, mục đích và kết quả tiến hành như: Chủ thể kiểm tra tình hình thi hành pháp luật cũng chính là các chủ thể theo dõi tình hình thi hành pháp luật; nội dung kiểm tra tình hình tuân thủ pháp luật được thực hiện trong khuôn khổ nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật…

Đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng 27/05/2015

Những năm gần đây, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng có những diễn biến phức tạp. Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã khởi tố nhiều vụ án lớn trong lĩnh vực ngân hàng như: Vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm tham nhũng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Phòng Giao dịch Điện Biên Phủ và Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh; vụ án Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên)...
Các tin đã đưa ngày:
Liên kết website