Hoàn thiện thủ tục giải quyết bồi thường theo quy định Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 27/04/2015

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ra đời là một sự kiện quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc trong việc khẳng định chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong việc thực hiện các mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, trong đó có quyền được bồi thường thiệt hại do cán bộ, công chức nhà nước gây ra khi thi hành công vụ, đồng thời góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức ở nước ta hiện nay.

Triển khai thi hành Luật Hộ tịch - Một trong những biện pháp quan trọng bảo đảm thực thi quyền con người theo Hiến pháp năm 2013 24/04/2015

Luật Hộ tịch được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8, ngày 20/11/2014, đã thực sự ghi dấu ấn lịch sử lập pháp ở nước ta, lần đầu tiên có một đạo luật về hộ tịch, sau hơn nửa thế kỷ điều chỉnh lĩnh vực này bằng các Nghị định của Chính phủ. Có thể coi đây như một cuộc “cách mạng”, có ý nghĩa “lột xác”, cải biến mạnh mẽ công tác đăng ký, quản lý hộ tịch tại Việt Nam theo hướng hiện đại, với nhiều giải pháp quan trọng bảo đảm thực thi quyền nhân thân con người trong Hiến pháp năm 2013.

Quyền của Nhà nước đối với đất đai trong Luật Đất đai năm 2013 24/04/2015

Trong điều kiện hiện nay, sự ghi nhận các quyền của Nhà nước đối với đất đai là hết sức quan trọng, bởi lẽ, Nhà nước không phải chủ sở hữu mà là đại diện chủ sở hữu, do đó, pháp luật cần xây dựng những cơ sở pháp lý để Nhà nước có thể thực hiện các hoạt động của mình. Đồng thời, các quy định này cũng có ý nghĩa minh bạch hóa, làm rõ tính chất của chế độ sở hữu đất đai mang nhiều nét đặc thù ở nước ta.

Thực trạng về bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu bằng biện pháp hành chính và giải pháp hoàn thiện pháp luật 17/04/2015

Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu là một quyền sở hữu đối với tài sản vô hình, do vậy việc bảo vệ quyền sở hữu tài sản này bằng biện pháp hành chính cùng với các  biện pháp hình sự, dân sự có ý nghĩa to lớn trong việc bảo vệ trật tự xã hội, trật tự kinh doanh, xử lý người vi phạm và bảo vệ chủ văn bằng, bảo vệ người tiêu dùng. Trong các vụ việc bị phát hiện, đa số được xử lý bằng biện pháp hành chính. Tuy nhiên, trong thời gian qua tình trạng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu diễn ra ngày càng phức tạp, quy mô lớn, số lượng nhiều đã ảnh hưởng không nhỏ tới kinh tế - xã hội. Điều đó chứng tỏ biện pháp hành chính chưa phát huy được hết chức năng của mình trong việc răn đe, phòng ngừa người vi phạm, mà nguyên nhân là do còn nhiều vướng mắc, bất cập trong việc áp dụng các quy định của pháp luật hành chính trong việc xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu. Bài viết này chỉ ra những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn áp dụng pháp luật hành chính, đồng thời đưa ra một số giải pháp hoàn thiện các quy định của pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu bằng pháp luật.

Bàn về hợp đồng làm việc của viên chức 30/03/2015

Luật Viên chức do Quộc hội ban hành ngày 15/11/2010 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2012 là mốc quan trọng đánh dấu một xu hướng mới về sự điều chỉnh của pháp luật đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập - thực hiện các dịch vụ công, có tác động lớn đến 1,6 triệu lao động (trong đó tới 80% là viên chức giáo dục) đang làm việc trong gần 52.000 đơn vị sự nghiệp công lập. Một trong những nội dung của Luật Viên chức được giới học thuật rất quan tâm, đó là vấn đề về hợp đồng làm việc của viên chức.

Nội dung, hình thức và phương pháp giáo dục pháp luật trong nhà trường 30/03/2015

Trong những năm qua, công tác giáo dục pháp luật ở nhà trường tuy đã đạt được những kết quả tốt đẹp, đáng ghi nhận, song vẫn còn hạn chế, bất cập. Trên thực tế nhận thức về tầm quan trọng của giáo dụng pháp luật trong nhà trường đôi khi còn chưa được coi trọng và quan tâm, nhiều nơi chương trình giáo dục pháp luật còn mang nặng tính hình thức, bị động, chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, giáo dục không cao, tình trạng vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật của học sinh, sinh viên đang có chiều hướng gia tăng cả về số lượng, tính chất và hậu quả. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này, trong đó có sự hạn chế, bất cập của hoạt động hoạt động giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức trong nhà trường.

Giáo dục pháp luật trong nhà trường - Những kết quả đạt được và vấn đề mới đặt ra 30/03/2015

Thực tiễn đã khẳng định tính đúng đắn của chủ trương đưa giáo dục pháp luật vào nhà trường, không chỉ đáp ứng yêu cầu của thực tiễn phát triển của đất nước mà còn phù hợp với xu hướng của thời đại. Sau gần 25 năm thực hiện việc đưa giáo dục pháp luật vào nhà trường, công tác này đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ: Nhận thức của xã hội về vị trí, vai trò của giáo dục pháp luật ngày càng được quan tâm sâu sắc, đầy đủ và toàn diện hơn. Việc dạy và học pháp luật ở các cấp học và trình độ đào tạo được định hình rõ nét, đi vào nền nếp, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và thiết thực với cả thầy và trò cũng như những người làm công tác quản lý giáo dục...

Một số vấn đề về xác minh điều kiện thi hành án tại các tổ chức tín dụng 10/03/2015

Xác minh điều kiện thi hành án là việc người được thi hành án, chấp hành viên, Thừa phát lại tiến hành xác minh tài sản, thu nhập của người phải thi hành án để thi hành nghĩa vụ về tài sản của người phải thi hành án trong quá trình tổ chức thi hành án. Thực tế tài sản của người phải thi hành án có ở rất nhiều nơi và tồn tại dưới nhiều dạng thức khác nhau. Việc tiền, tài sản và thu nhập của các tổ chức, cá nhân (trong đó có người phải thi hành án) tồn tại trong các tổ chức tín dụng là rất phổ biến trong bối cảnh hiện nay.
Các tin đã đưa ngày:
Liên kết website