Vướng mắc trong triển khai thực hiện Nghị định số 185/2013/NĐ-CP của Chính phủ 25/08/2015

Nhằm quy định cụ thể những hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ngày 15/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Nghị định số 185/2013/NĐ-CP). Tuy nhiên, việc áp dụng, triển khai thực hiện Nghị định số 185/2013/NĐ-CP trong thực tế vẫn còn gặp một số vướng mắc, bất cập, đặc biệt là trong trường hợp cơ sở kinh doanh vi phạm về hoạt động kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Cụ thể: Trường hợp cơ sở kinh doanh vi phạm về địa điểm kinh doanh so với giấy phép kinh doanh. Cơ sở A đã được cấp giấy phép kinh doanh tại địa điểm xã K, tuy nhiên, chủ cơ sở kinh doanh lại tổ chức kinh doanh tại địa điểm phường T (không nằm trong quy hoạch địa điểm được kinh doanh). Trong trường hợp này khoản 1 Điều 6 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP quy định: “Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh không đúng ngành nghề, mặt hàng, địa điểm kinh doanh ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”. Vấn đề đặt ra ở đây là sau khi hoàn tất các thủ tục xử phạt vi phạm hành chính thì sẽ thế nào? Kết quả xử lý vi phạm hành chính có "triệt để" nhằm chấm dứt hành vi vi phạm hay không, cơ sở đó vẫn được tồn tại hay không, chủ cơ sở đó có bị đình chỉ kinh doanh hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay không? Theo các quy định hiện hành có liên quan dẫn đến có những ý kiến trái chiều xoay quanh sự việc này.

Nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật ở nước ta hiện nay 25/08/2015

Công tác kiểm tra, rà soát và xử lý văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) là một hoạt động quan trọng nhằm rà soát, khắc phục và loại bỏ các văn bản có nội dung sai trái hoặc không phù hợp, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, hợp lý và thống nhất của hệ thống pháp luật. Hoạt động kiểm tra, xử lý văn bản QPPL được Chính phủ xác lập đầu tiên vào năm 2003 thông qua việc ban hành Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 về kiểm tra xử lý văn bản QPPL và sau đó được thay thế bằng Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010. Đây là những cơ sở pháp lý chủ yếu và trực tiếp để cơ quan chức năng thực hiện hoạt động kiểm tra và xử lý văn bản QPPL. Nhờ đó công tác kiểm tra văn bản thời gian qua đã đạt được một số kết quả nhất định, từng bước đi vào nề nếp. Số lượng văn bản trái pháp luật ngày càng giảm, góp phần không nhỏ trong công tác quản lý nhà nước.
Mặc dù vậy, công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL của các bộ, ngành và địa phương trên thực tế chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu; chưa được tiến hành thường xuyên; thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý văn bản QPPL chưa thực sự rõ ràng, rành mạch, chưa theo một cơ chế hoàn thiện, thống nhất và ổn định. Hơn nữa, những quy định làm cơ sở cho hoạt động kiểm tra, xử lý văn bản QPPL còn dàn trải. Các luật, điều luật chưa được tổng hợp, chưa làm rõ bước đi và hình thức thực hiện cơ chế kiểm tra về nội dung cho công tác kiểm tra văn bản QPPL để hoạt động này mang lại ý nghĩa và hiệu quả thiết thực.

Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 21/08/2015

Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản (Nghị định số 17/2010/NĐ-CP) đã tạo ra những chuyển biến mới và tích cực cho hoạt động bán đấu giá tài sản trong phạm vi cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nói riêng. Sau hơn 05 năm triển khai thi hành Nghị định số 17/2010/NĐ-CP với những kết quả đã đạt được cho thấy, xã hội hóa hoạt động bán đấu giá tài sản là hướng đi đúng đắn, cần được đẩy mạnh và phát triển sâu rộng hơn nữa.

Nâng cao hiệu quả kiểm soát ô nhiễm môi trường nước mặt nhằm phát triển bền vững 27/07/2015

Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước đến năm 2020 của Việt Nam khẳng định: “Tài nguyên nước là thành phần chủ yếu của môi trường sống, là yếu tố đặc biệt quan trọng bảo đảm thực hiện thành công các chiến lược, quy  hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia”. Tuy nhiên, giống như một số nước trên thế giới, trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nguồn nước mặt ở Việt Nam cũng đang đứng trước vấn nạn ô nhiễm và suy thoái, gây ra những thách thức lớn cho sự phát triển bền vững của Việt Nam, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của con người và các loài sinh vật.

Công tác lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch về sử dụng đất đai 27/07/2015

Lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất đai là bốn giai đoạn quan trọng trong quản lý nhà nước về đất đai, phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, trên thực tế cũng như về mặt pháp lý, công tác này vẫn còn những hạn chế, thiếu sót, trở thành rào cản không nhỏ đối với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta; đồng thời, là một trong những nguyên nhân gây ra các tranh chấp, khiếu kiện kéo dài không chỉ từ phía người dân mà còn cả các doanh nghiệp liên quan đến quyền sử dụng đất.

Quan điểm khác nhau về một vụ cưỡng chế trong thi hành án dân sự 24/07/2015

Thực tiễn thi hành án dân sự cũng có nhiều vụ việc rất khó thi hành do nguyên nhân từ sự nhận thức điều luật khác nhau của các chủ thể và cách vận dụng điều luật vào thực tiễn thi hành án cũng khác nhau, dẫn đến nhiều vụ việc có những quan điểm không đồng nhất và chấp hành viên không biết lựa chọn làm theo phương án nào cho phù hợp và đúng quy định pháp luật. Xin đơn cử một vụ việc:
Các tin đã đưa ngày:
Liên kết website