Nhìn lại một năm triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và định hướng cơ bản năm 2015 29/05/2015

Thực hiện nhiệm vụ giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật (TDTHTHPL) được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trong năm 2014, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều hoạt động để thực hiện nhiệm vụ này nhằm tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đưa công tác TDTHTHPL tiếp tục phát triển lên một bước mới và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh thực tiễn triển khai công tác TDTHTHPL có những thay đổi rất mới.

Điều kiện bảo đảm cho công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 27/05/2015

Một trong những yêu cầu đặt ra trong quá trình triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành là phải bảo đảm các điều kiện cần thiết cho việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Để bảo đảm các điều kiện cần thiết này, cần thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 8, Điều 9 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. Theo đó, việc xem xét, đánh giá tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật nói chung và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói riêng được thực hiện theo các nội dung: (i) Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của hoạt động tập huấn, phổ biến pháp luật; (ii) Tính phù hợp của tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật; (iii) Mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm cho thi hành pháp luật.

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra tình hình thi hành pháp luật 27/05/2015

Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật là một đoạt động cơ bản trong số các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ. Hoạt động này có một số đặc điểm thể hiện ở chủ thể, nội dung, mục đích và kết quả tiến hành như: Chủ thể kiểm tra tình hình thi hành pháp luật cũng chính là các chủ thể theo dõi tình hình thi hành pháp luật; nội dung kiểm tra tình hình tuân thủ pháp luật được thực hiện trong khuôn khổ nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật…

Đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực ngân hàng 27/05/2015

Những năm gần đây, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng có những diễn biến phức tạp. Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã khởi tố nhiều vụ án lớn trong lĩnh vực ngân hàng như: Vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm tham nhũng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Phòng Giao dịch Điện Biên Phủ và Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh; vụ án Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên)...

Hoàn thiện thủ tục giải quyết bồi thường theo quy định Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 27/04/2015

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước ra đời là một sự kiện quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc trong việc khẳng định chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong việc thực hiện các mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, trong đó có quyền được bồi thường thiệt hại do cán bộ, công chức nhà nước gây ra khi thi hành công vụ, đồng thời góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức ở nước ta hiện nay.

Triển khai thi hành Luật Hộ tịch - Một trong những biện pháp quan trọng bảo đảm thực thi quyền con người theo Hiến pháp năm 2013 24/04/2015

Luật Hộ tịch được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8, ngày 20/11/2014, đã thực sự ghi dấu ấn lịch sử lập pháp ở nước ta, lần đầu tiên có một đạo luật về hộ tịch, sau hơn nửa thế kỷ điều chỉnh lĩnh vực này bằng các Nghị định của Chính phủ. Có thể coi đây như một cuộc “cách mạng”, có ý nghĩa “lột xác”, cải biến mạnh mẽ công tác đăng ký, quản lý hộ tịch tại Việt Nam theo hướng hiện đại, với nhiều giải pháp quan trọng bảo đảm thực thi quyền nhân thân con người trong Hiến pháp năm 2013.

Quyền của Nhà nước đối với đất đai trong Luật Đất đai năm 2013 24/04/2015

Trong điều kiện hiện nay, sự ghi nhận các quyền của Nhà nước đối với đất đai là hết sức quan trọng, bởi lẽ, Nhà nước không phải chủ sở hữu mà là đại diện chủ sở hữu, do đó, pháp luật cần xây dựng những cơ sở pháp lý để Nhà nước có thể thực hiện các hoạt động của mình. Đồng thời, các quy định này cũng có ý nghĩa minh bạch hóa, làm rõ tính chất của chế độ sở hữu đất đai mang nhiều nét đặc thù ở nước ta.
Các tin đã đưa ngày:
Liên kết website