Một số vấn đề xác nhận tình trạng hôn nhân theo quy định hiện hành 23/07/2014

Xác nhận và cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là một thủ tục hành chính vô cùng quan trọng trong công tác quản lý hộ tịch nói chung cũng như hoạt động công chứng nói riêng. Trong hoạt động công chứng, xác nhận tình trạng hôn nhân của cá nhân (bao gồm cả tình trạng hôn nhân của người yêu cầu công chứng và những người khác có liên quan như người để lại di sản thừa kế…) luôn đóng một vai trò thiết yếu trong việc kiểm tra thẩm quyền giao kết hợp đồng, giao dịch công chứng của cá nhân cũng như một số vấn đề khác có liên quan.

Kinh nghiệm bước đầu trong hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân 23/07/2014

Sau khi Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (HĐND, UBND) được ban hành, HĐND các cấp trong cả nước đã có nhiều đổi mới cả về tổ chức và hoạt động, nhờ có sự chuẩn bị tốt về nội dung, phương pháp..., nên chất lượng, hiệu quả  hoạt động giám sát của HĐND đã được nâng lên rõ rệt. Thông qua hoạt động giám sát, HĐND có được những căn cứ khoa học và thực tiễn nhất, để xem xét, quyết định các vấn đề có ý nghĩa chiến lược, mang tầm vĩ mô đối với tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên từng địa bàn.

Vai trò của trợ giúp viên pháp lý trong hoạt động tố tụng 23/07/2014

Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) ra đời đã thể hiện sự nhất quán chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc giúp đỡ pháp luật, hỗ trợ về mặt pháp lý để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho nhân dân đặc biệt là người nghèo và đối tượng chính sách, đánh dấu bước chuyển về cả lượng và chất, đưa công tác TGPL lên một tầm cao mới phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước. Chức danh người thực hiện TGPL đã được quy định chính thức trong Luật với tên gọi là Trợ giúp viên pháp lý (TGVPL).

Công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng của Ngành Tòa án 23/07/2014

Trong hoạt động tố tụng nói chung và hoạt động xét xử của Tòa án nói riêng, trợ giúp viên pháp lý, luật sư có vai trò quan trọng trong xác định sự thật khách quan của vụ án, giúp cho việc xét xử được đúng đắn, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị can, bị cáo, đương sự và những người tham gia tố tụng khác. Đối với bị can, bị cáo, đương sự và những người tham gia tố tụng khác có hoàn cảnh đặc biệt thuộc các trường hợp được trợ giúp pháp lý thì trợ giúp viên pháp lý, luật sư càng có ý nghĩa hết sức quan trọng, vì thông qua trợ giúp viên pháp lý, luật sư, họ được tư vấn, đại diện, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt đọng tố tụng của Ngành Công an 23/07/2014

Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lực lượng công an nhân dân có nhiều nhiệm vụ, quyền hạn, trong đó có việc tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm, khởi tố, điều tra tội phạm và thực hiện các nhiệm vụ tư pháp khác theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thực hiện công tác quản lý tạm giữ, tạm giam). Nhiệm vụ này có liên quan chặt chẽ với việc bảo đảm quyền được trợ giúp pháp lý của người bị tạm giữ, bị can và hoạt động trợ giúp pháp lý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Công tác phối hợp về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng của Ngành Kiểm sát 23/07/2014

Viện kiểm sát nhân dân thực hiện hai chức năng là thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, góp phần bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Viện kiểm sát nhân dân có vai trò rất lớn trong việc góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của Nhân dân, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân, bảo đảm để mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều phải được xử lý theo pháp luật.

Đánh giá sự tương thích giữa Hiệp ước Cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện và pháp luật năng lượng nguyên tử Việt Nam 07/07/2014

Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (gọi tắt là CTBT) đã được mở ký tại trụ sở Liên Hợp Quốc ngày 24/9/1996. Đến nay Hiệp ước đã được 182 nước ký và 156 nước phê chuẩn, nhưng chưa có hiệu lực do chưa có đủ 44 nước thuộc Phụ lục II của Hiệp ước (có vũ khí hạt nhân hoặc cơ sở hạt nhân) phê chuẩn. Trong số 44 nước này hiện đã có 41 nước ký và 33 nước phê chuẩn. Gần đây các nước phát triển trong đó có EU, Nhật Bản, Nga,... tích cực vận động các nước còn lại sớm phê chuẩn để Hiệp ước có hiệu lực nhằm thúc đẩy mục tiêu không phổ biến và giải trừ vũ khí hạt nhân, chấm dứt mọi vụ nổ hạt nhân và cắt giảm vũ khí hạt nhân trên toàn thế giới.
Việt Nam là một trong số những nước đầu tiên tham gia ký kết Hiệp ước CTBT (ngày 24/9/1996) xuất phát từ chủ trương nhất quán của ta là ủng hộ và tích cực đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế vì hoà bình, an ninh quốc tế và giải trừ quân bị, đặc biệt là những nỗ lực nhằm thực hiện giải trừ vũ khí hạt nhân, tiến tới thủ tiêu toàn bộ vũ khí hạt nhân và năng lượng hạt nhân cần và chỉ có thể được sử dụng vào mục đích hoà bình.
Các tin đã đưa ngày:
Liên kết website