Sở Tư pháp Khánh Hòa: Cần chú trọng tuyên truyền pháp luật, tham mưu ban hành văn bản

13/06/2018
Sở Tư pháp Khánh Hòa: Cần chú trọng tuyên truyền pháp luật, tham mưu ban hành văn bản
Đây là một trong những chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa tại buổi làm việc với cấp uỷ, cán bộ chủ chốt Sở Tư pháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan trong nhiệm kỳ. Cùng dự buổi làm việc có đại diện: Thường trực HĐND, Thường trực UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và Sở Nội vụ.

Đảng bộ Sở Tư pháp hiện có 8 chi bộ với 39 đảng viên, trong đó có 13 đảng viên kết nạp nhiệm kỳ này. Sở có 7 đơn vị thuộc, 3 đơn vị trực thuộc, được giao 32 biên chế hành chính và 29 biên chế sự nghiệp. Hiện nay, khối lượng công việc của sở tương đối lớn, phạm vi rộng, nhiều việc khó, yêu cầu về chất lượng, tiến độ công việc ngày càng cao nhưng biên chế chưa tương xứng. Việc chưa bố trí cán bộ chuyên trách hoặc thành lập phòng pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh đã ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ pháp chế. Cán bộ làm công tác tư pháp- hộ tịch cấp xã thường xuyên biến động. Nguồn kinh phí hạn hẹp ảnh hưởng đến công tác xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, cải cách hành chính, bổ trợ tư pháp, theo dõi thi hành pháp luật. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thừa phát lại cũng khó khăn do quy định pháp luật chưa hoàn chỉnh, thiếu đồng bộ. Giám định viên tư pháp tại các sở, ngành vẫn làm việc theo chế độ kiêm nhiệm…
Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân kết luận, Đảng ủy Sở cần tiếp tục chỉ đạo đơn vị chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và  tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đồng chí giao Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh bố trí cán bộ làm công tác pháp chế hoặc thành lập phòng pháp chế tại các sở, ngành; bộ phận này sẽ chịu trách nhiệm về việc ban hành văn bản của ngành. Giám đốc các sở, ngành cần tạo điều kiện cho giám định viên tham gia hoạt động giám định tư pháp. Đồng chí cũng thống nhất giao UBND tỉnh bố trí ngân sách để thực hiện việc nhập liệu, đảm bảo tiến độ xử lý thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Về công tác cán bộ, Sở Nội vụ cần khẩn trương tổ chức kỳ thi tuyển công chức, góp phần giải quyết tình trạng thiếu nhân lực cho Sở Tư pháp. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp khẩn trương hoàn thiện quy hoạch chức danh lãnh đạo để kịp thời bồi dưỡng đội ngũ kế cận…
Nguyễn Vũ