Bình Định: Hoàn thành việc trang bị máy vi tính cho công chức Tư pháp - Hộ tịch của 159 xã

08/06/2018
Bình Định: Hoàn thành việc trang bị máy vi tính cho công chức Tư pháp - Hộ tịch của 159 xã
Vừa qua, Sở Tư pháp tỉnh Bình Định đã hoàn thành xong việc bàn giao 108 bộ máy vi tính cho công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, phường trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh theo Thông báo 40/TB-STC ngày 04/5/2018 của Sở Tài chính về đơn vị trúng thầu Gói thầu số 01: Mua sắm tập trung máy móc, thiết bị tin học văn phòng năm 2018 (đợt 1) cho Công chức tư pháp các xã, phường thuộc các huyện, thị xã, thành phố: Quy Nhơn, Tuy Phước, Anh Nhơn, Tây Sơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân và Hoài Nhơn. Tổng giá trị là 1.047.060.000 (Một tỷ, không trăm bốn mươi bảy triệu, không trăm sáu mươi nghìn đồng) do ngân sách tỉnh hỗ trợ.
Việc trang bị thêm máy vi tính cho công chức Tư pháp – Hộ tịch lần này và 51 xã đã giao năm 2017 là đầy đủ cho 159 xã, phường trên địa bàn tỉnh. Qua đó nâng cao việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Tư pháp - Hộ tịch và đáp ứng việc cập nhập cơ sở dữ liệu trên phần mềm quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh do Bộ Tư pháp triển khai. Do đó Sở Tư pháp đã cử công chức về đến xã và bàn giao máy vi tính tại phòng làm việc, nên các công chức Tư pháp – Hộ tịch phấn khởi và tự tin cập nhập phần mềm khi có máy tính mới./.
Văn Cương