Thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh

07/06/2018
Thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
Sáng ngày 06/6, đồng chí Phạm Tuân, Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì cuộc họp thẩm định đề nghị xây dựng 02 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính.
Tại cuộc họp, các đại biểu đã đánh giá cao sự chuẩn bị của cơ quan chủ trì soạn thảo đối với 02 Nghị quyết: Ban hành quy định chính sách khuyến khích và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Đồng thời cho ý kiến về đối tượng, phạm vi điều chỉnh, tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất; Về sự phù hợp của nội dung đề nghị xây dựng Nghị quyết, ngôn ngữ, kỹ thuật trình bày văn bản của 02 Nghị quyết.
Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phạm Tuân, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh chính sách theo ý kiến thống nhất của các thành viên tham dự cuộc họp và chờ lấy ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật; hoàn chỉnh hồ sơ gửi Sở Tư pháp thẩm định.
          Đăng Khoa